Nationalmuseum i Stockholm stänger i sex år för en omfattande renovering och ombyggnad. År 2011 börjar man flytta ut alla samlingar. Först 2018 öppnar museet igen. [DN]

https://www.dn.se/kultur-noje/nationalmuseum-stangs-i-sju-ar/