Krigsarkivets flytt genomförd

Flytt av kartor med hjälp av lyftkran. Foto: Johanna Fries Markiewicz

Flytt av kartor med hjälp av lyftkran. Foto: Johanna Fries Markiewicz

80 000 hyllmeter, 400 transporter, 10 000 utbytta arkivboxar och 1 lyftkran. Det är bara några av många siffror som kan beskriva processen att flytta Krigsarkivet till nya lokaler i Täby. Den största arkivflytt som Riksarkivet någonsin genomfört är nu i mål.

Den egentliga flytten inleddes den 3 augusti förra året men de första stegen togs för nästan 10 år sedan. Krigsarkivets flytt är en del i det stora bygg- och flyttprojekt som började planeras redan 2012, där målsättningen har varit att skapa bättre förvaringsbetingelser för Krigsarkivets samlingar, minska antalet läsesalar i Stockholmsregionen och göra samlingarna mer tillgängliga för forskning genom att inte ha fjärrdepåer.

Sedan augusti har närmare 400 transporter rullat och när alla lokaler nu har tömts är det mer än 80 000 hyllmeter som flyttats. Arbetet har självklart inneburit mycket mer än bara genomförande av själva flytten och under flera år har samlingarna förberetts för vad som komma skulle genom omfattande inventeringar, förteckningsarbete, rengöring, konserveringsatser av olika slag och över 10 000 boxbyten. Flytten av Krigsarkivets unika kart- och ritningssamling har också krävt en del speciallösningar, bland annat användes en lyftkran för att ta ut delar av dessa samlingar från den gamla adressen.

Krigsarkivet har världsunika handlingar i sina samlingar som nu alltså ges en bättre förvaring. Inte minst gäller det just kart- och ritningssamlingen med bland annat handritade kartor från 1600- och 1700-talet. En samling som innehåller kartor från hela Europa och även från andra delar av världen och därtill kartor av (nästan) alla städer i stormaktstidens Sverige.

(2021-03-30)

Se även Nordens största arkiv ska byggas i Arninge (2018-05-09)