Krigsbyte

Livrustkammaren
23 november 2007 – 1 mars 2009

Under stormaktstidens många krig tog svenska armén och svenska officerare mängder av krigsbyten från sina slagna fiender. Det handlade om vapen och rustningar, målningar, konsthantverk och boksamlingar – landområden och pengar inte att förglömma.

Denna plundring betraktades som en del av kriget och skedde i enlighet med då gällande, folkrättsliga principer.  Idag skulle motsvarande bortförande av kulturskatter ses som en krigsförbrytelse. Med jämna mellanrum kommer också propåer om att krigsbyten ska återlämnas till sin rättmätiga ägare.

Hertigens av Kurland rustkammare

Hertigens av Kurland rustkammare föll i svenska händer 1621.
I Livrustkammarens samlingar återfinns idag endast en spillra
av det stora bytet.
Foto: Göran Schmidt.

Livrustkammaren vill med utställning Krigsbyte reda ut begreppen kring krigsbytena och bland annat förklara varför svenskarna i sådan omfattning lade beslag på fiendens skattsamlingar.

”Vi vill öppet redovisa vad Livrustkammaren och medverkande svenska museer, arkiv och bibliotek har i sina samlingar och göra krigsbytena tillgängliga för alla intresserade, inte minst för personer från de länder varifrån svenskarna en gång tog dem. Hellre än att försöka ändra historien menar vi att krigsbytena tillhör ett gemen-samt europeiskt kulturarv som vi tillsammans har ansvar för att vårda och hålla tillgängligt”, skriver Livrustkammaren om utställningen.

Tsar Ivan den förskräckliges hjälm

Ryttarhjälmar med armskenor

Livrustkammarens mest kända krigsbyte: Tsar Ivan den förskräckliges hjälm, som togs i Warszawa 1655. Foto: Samuel Uhrdin.

Ryttarhjälmar med armskenor tagna ur den polska rustkammaren under
Karl X Gustavs polska krig 1655-1660.
Foto: Göran Schmidt.

Någon stor specialutställning om krigsbytena i Sverige har inte visats tidigare. I utställningen finns krigsbyten från Danmark och nuvarande Lettland, Polen, Ryssland, Tjeckien och Tyskland. Därför finns det viss information om och i utställningen på lettiska, polska, ryska, tjeckiska och tyska, förutom svenska och engelska.

Utställningen kompletteras med en fyllig utställningskatalog med fördjupande artiklar. I anslutning till utställningen planeras ett stort antal föreläsningar och två paneldebatter.

Röd rock från Narva

Senmedeltida tyskt relikkors

Den vackert röda rocken är tagen av svenskarna vid Narva 1700. Foto: Göran Schmidt.

Senmedeltida relikkors. Det förtecknas som inkommit 1632 och har möjligen tagits i Magdeburg eller i Halle. Foto: Statens historiska museum.