Tidsresan – en resa bort till 1800-talet

Vänersborgs museum
Ny permanent utställning

Utställningen "Tidsresan". Foto: Vänersborgs museum

Foto: Vänersborgs museum

Vänersborgs museum byggdes 1885. Både utsidan och insidan är sig lik i dag. Det sena 1800-talet ligger inte så långt bort i tid men kan ändå kännas främmande. Utställningen Tidsresan, som öppnade den 13 mars 2021, är tänkt som en introduktion till den period som museet kom till i.

Under slutet av 1800-talet bodde en majoritet av befolkningen i Sverige fortfarande på landsbygden och arbetade framförallt inom lantbruket – men det höll på att förändras. Industrialiseringen var i full gång, befolkningen ökade, fattigdomen var utbredd och detta gjorde att allt fler sökte sig till städerna, eller utomlands, i jakt på arbete och med hopp om ett bättre liv.

Att flytta till staden blev inte räddningen för alla. Bland annat kom många barn att anställas i städernas industrier under riktigt dåliga förhållanden.

Men det fanns verkligen en framtidstro i stora delar av samhället – det var nya upptäckter, uppfinningar och teknisk utveckling. Även tillgången till både utbildning och viss fritid ökade för allt fler. De olika folkrörelser som växte fram, lade också grunden till demokratiska och sociala förändringar.