Krigsfångar och kulturutbyte

Den 28 juni 2009 var det trehundra år sedan slaget vid Poltava som kom att bli en vändpunkt i europeisk historia. Den svenska stormaktstiden avslutades och en ny europeisk stormakt – Ryssland – trädde fram.

Upp emot 25 000 svenskar befann sig som krigsfångar i Ryssland efter Poltava. Knappt 2 000 ryssar kom till Sverige som fångar efter det ryska nederlaget vid Narva 1700. Om dessa människor berättar boken Poltava. Krigsfångar och kulturutbyte. De bidrog till en kunskapsöverföring mellan Sverige och Ryssland under 1700-talet. Det var en tid då Peter den store sökte inspiration för reformer att utveckla landet och bygga den ryska stormakten och fann idéer bland annat hos sin motståndare, Sverige.

I boken medverkar 21 svenska och ryska historiker. De berättar om de svenska och ryska fångarnas liv, villkor och insatser i främmande land, diskuterar frågor om inflytande och ömsesidig påverkan på reformverksamheten samt avtrycken från Poltava i den svenska historien.

Lena Jonson & Tamara Torstendahl Salytjeva (redaktör):
Poltava. Krigsfångar och kulturutbyte
Atlantis
Utkom 2009