Svenskar i krig för Danmark 1848–1864

Åren 1848–1850 och 1864 utkämpade Danmark två krig mot en koalition av tyska stater för att behålla de båda hertigdömena Schleswig och Holstein. I det första segrade danskarna, men i det andra förlorade man landområdena, ett nederlag som var en nationell katastrof för Danmark. I båda krigen hoppades man på hjälp från den svensk-norska unionen, men trots politiskt stöd vägrade Oscar I:s och Karl XV:s regeringar att låta sig dras in i kriget.

Under båda krigen anslöt dock flera hundra soldater frivilligt från unionen. Svenskar i krig för Danmark handlar om dem. Utifrån omfattande arkivforskning har Lars Ericson Wolke skrivit den första djupgående skildringen av dessa frivilliga. Vi får inblick i flera fascinerande och i vissa fall tragiska personöden, men också i det större politiska sammanhanget. Svenskarnas och norrmännens insatser på dansk sida var de mest konkreta uttrycken för den skandinavism och de unionsdrömmar som många hyste under 1800-talet.

Lars Ericson Wolke är professor emeritus i historia vid Försvarshögskolan och ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademien. Han har skrivit ett 40-tal böcker med fokus på Östersjöområdets militära historia, från senmedeltiden till i dag, till exempel Svenska knektar. Indelta soldater, ryttare och båtsmän i krig och fred, Sjöslag och rysshärjningar. Kampen om Östersjön under stora nordiska kriget 1700-1721 och Sjömakt och sjöfolk. Den svenska flottan under 500 år.

Lars Ericson Wolke:
Svenskar i krig för Danmark 1848–1864
Historiska Media
Utkom 2022