Kronans band- och hjultraktorer 1920-1980

Traktorer ersatte hästar inom försvaret – men det gick ack så långsamt. Främsta orsaken var brist på ekonomiska medel. Soldaterna fick nöja sig med riskfylld cykeltolkning innan uppsittning på traktorsläp infördes. Det skulle dröja till 1970-talet innan soldaterna fick åka terrängbilar på allvar.

Motoriseringen var särskilt livaktig inom artilleriet och trängen. Före andra världskriget ersatte en traktor elva hästar. Volvo, BM och MF levererade stora mängder traktorer till armén, marinen och flygvapnet. Runt 1990 drog den stora utskrotningen och kronoförsäljningen igång och i dag finns inte många militära traktorer kvar. Ett fåtal traktorer, släp och annan utrustning kan beskådas hos museer och samlare.

Under åren 1920-1980 provades och anskaffades mängder av olika traktorer på hjul eller band. Boken visar spåren efter kända och okända fordon med hjälp av tabeller, foton och beskrivningar.

Lars von Rosen:
Kronans band- och hjultraktorer 1920-1980
Trafik-Nostalgiska Förlaget
Utkom 2017