Karin & Nils Adamsson – sexualupplysningens pionjärer

Under många år var namnet Nils Adamsson synonymt med kondomer. Men bakom automaterna som fanns på många offentliga toaletter stod ett gift par som under flera decennier kämpade för människors rätt till preventivmedel och sexuell njutning utan oro för oönskade graviditeter.

Lust och nöd är berättelsen om Karin och Nils Adamsson. Två arbetarbarn som växte upp under enkla omständigheter, träffades, bildade familj och drev ett framgångsrikt företag som sålde kondomer, pessar och andra ”försiktighetsartiklar”.

De var på många sätt pionjärer av mycket stor betydelse för både män och kvinnor. Men deras verksamhet hade ett högt pris. Både Karin och Nils dömdes till fängelse för att de informerade om preventivmedel. Äktenskapet var stormigt och makarna var ofta djupt oense om hur verksamheten skulle skötas. Under årens lopp gick företaget flera gånger i konkurs, men överlevde trots allt.

Gunnela Björk sätter fokus på två fascinerande livsöden och boken blir också en berättelse om den kamp som fördes under större delen av 1900-talet för barns rätt att födas önskade, och för kvinnans rätt att bestämma över sin egen kropp.

Gunnela Björk har tidigare arbetat som journalist och universitetslärare. År 2000 blev hon filosofie doktor i historia på avhandlingen Att förhandla sitt medborgarskap. Kvinnors kollektiva handlande i Örebro 1900-1950 och har utkommit med bland annat Kata Dalström. Agitatorn som gick sin egen väg.

Gunnela Björk:
Lust och nöd. Karin & Nils Adamsson – sexualupplysningens pionjärer
Historiska Media
Utkom 2021