Kulturarvsdagen firas nu på söndag

European Heritage Days

Söndagen den 12 september firas Kulturarvsdagen i hela Sverige med runt 200 olika arrangemang knutna till årets tema: Kulturens vägar.

– Kulturens vägar är ett tacksamt tema som har lockat ovanligt många arrangörer i hela landet att delta med olika evenemang. Våra vägar, leder eller stigar har alla en spännande historia att berätta, säger riksantikvarie Inger Liliequist.

Kultur- och naturstigar, landsvägar, farleder, skolvägar, järnvägar, kyrkostigar, cykelvägar, omvägar, Eriksgata, Kungsled och Inlandsbana. I Sverige finns tusentals kända och okända vägar på vilka människor färdats sedan urminnes tider. Vilken historia kan vägen, stigen eller leden berätta för oss? Vilka människor har färdats på den, varför och till vilket mål? På Kulturarvsdagen får allmänheten möjlighet att ta del av kulturhistoria med nya perspektiv, ofta på platser och längs vägar som inte annars exponeras för besökare.

Syftet med Kulturarvsdagen är att bidra till att skapa förståelse och intresse för kulturarv och kulturmiljöer. Riksantikvarieämbetet är samordnare för dagen och Sveriges Hembygdsförbund är medarrangör. I år medverkar även Trafikverket.

Kulturarvsdagen anordnas inom ramen för European Heritage Days som lockar miljontals människor till olika kulturella arrangemang under september runt om i Europa. European Heritage Days firar i år 25-årsjubileum. Sverige har varit med sedan 1988 med olika teman och nytt för i år är att dagen bytt namn från Kulturhusens dag till Kulturarvsdagen.

Mer information om Kulturarvsdagens evenemang finns på Riksantikvarieämbetets hemsida.

(2010-09-08)