Jonas Nordin får Cliopriset 2003

Jonas Nordin, 35-årig forskare och lärare vid Stockholms universitet, har tilldelats Cliopriset. Priset, som instiftades 1994 av Clio ­ den historiska bokklubben och Svenska Dagbladet, uppgår till 25 000 kronor. Det utdelas årligen till ”en framstående yngre historiker inom det svenska språkområdet”.

Vid en ceremoni i samband med De svenska historiedagarna som i år hölls i Linköping, den 19­21 september, fick Jonas Nordin motta årets pris. Juryns motivering lyder:

”Jonas Nordin tilldelas Cliopriset 2003 för sin forskning om synen på stat, folk och nation under svenskt 1600- och 1700-tal. En imponerande förtrogenhet med ett omfattande källmaterial har lett Nordin till en utmaning av den dominerande uppfattningen inom forskningen. I avhandlingen Ett fattigt men fritt folk lyfter han fram betydelsen av en nationell retorik före 1800-talsnationalismen. Han kartlägger den svenska självbilden och utreder provinspolitiken, undersåtarnas rättsliga ställning liksom Finlands position inom riket. Sammantaget ges en ny bild av den nationella kategoriseringens historiska betydelse i politisk propaganda och lärda texter. Jonas Nordins forskning har utmynnat i en synnerligen välskriven och kunskapsrik skildring av stormaktstidens och frihetstidens tankevärld.”

Clioprisets jury har bestått av författaren Stig Ramel; ordförande, bokförläggarna Lars Hjalmarson och Kjell Peterson; fil. dr Mattias Tydén samt SvD:s kulturchef Carl Otto Werkelid.

Tidigare Cliopristagare har varit Lena Sommestad (1995), Dick Harrison (1996), Jakob Christensson (1997), Mattias Tydén (1998), Nils Erik Forsgård (1999), Linda Oja (2000), Håkan Håkansson (2001) och Magnus Zetterholm (2002).

(2003-09-22)