Kulturarvsmedaljer till Tina och Ulrik Swedrup

Ulrik OCH Tina Swedrup.

Den 6 december 2023 tilldelas Tina och Ulrik Swedrup, ägare av Märta Måås-Fjetterström AB, kulturarvsmedaljer av Kungl. Patriotiska Sällskapet. Detta för att de driver och bevarar ett svenskt kulturarvsföretag med produkter av högsta hantverkskvalitet och gjort det känt i världen.

– Att förvalta ett kulturarv kräver passion, uthållighet och uppoffringar. Allt detta stämmer in på familjen Swedrup som övertalades att ta över Märta Måås-Fjetterström AB år 2001. De hade då under många år samlat MMF-textilier med samma passion som de sedan har drivit verksamheten. De ställer samma kvalitetskrav på produktionen av mattor och vävnader som Märta Måås-Fjetterström själv gjorde. I väveriet i Båstad värnar man hantverket och kunskapsförmedlingen. Konstväverskorna står i centrum och omsorgen om dem är stor, berättar de förslagsställande ledamöterna Margareta Nisser Dalman och Johan Dalman.

Grundbulten i verksamheten är den svenska textilkonstnären Märta Måås-Fjetterströms (1873–1941) efterlämnade mönster och 670 originalskisser, men ett sätt att föryngra Måås-Fjetterströms arv är att samarbeta med nutida konstnärer och formgivare. Skicklig marknadsföring, trendsättande kunder och ett gott samarbete har bidragit till att företaget har rönt betydande framgångar internationellt. I dag finns förutom väveriet i Båstad också ett showroom i Stockholm.

– Hedrande och glädjande att få medalj för vår kulturarvsgärning, det är med ödmjukhet över att, tillsammans med världens bästa väverskor, lyckats lyfta varumärket Märta Måås-Fjetterström till den nivå hon själv hade under sin levnad, säger medaljmottagarna Tina och Ulrik Swedrup.

Motivering:
”Kungl. Patriotiska Sällskapet tilldelar Tina och Ulrik Swedrup, ägare av Märta Måås-Fjetterström AB, Kulturarvsmedaljen – Medalj för bevarande av svenskt kulturarv – för att de driver och bevarar ett svenskt kulturarvsföretag med produkter av högsta hantverkskvalitet och gjort det känt i världen.”

Medalj för bevarande av svenskt kulturarv (Kulturarvsmedaljen) instiftades 2012 med syftet att premiera och lyfta fram betydelsen av de många oegennyttiga och engagerade arbetsinsatser som enskilda, föreningar, företag, församlingar och organisationer gör i syfte att bevara, utveckla och tillgängliggöra det svenska kulturarvet. Nomineringarna görs av Kungl. Patriotiska SällskapetS ledamöter. Medaljen är gjord i 18 karat guld och ges i Sällskapets första storlek, den 11:e i den berchska skalan, med Carl XVI Gustafs bild på åtsidan.

Tidigare medaljmottagare:
2022: Leif Stinnerbom och Inger Hallström Stinnerbom
2022: Eva Rydberg
2018: Alexander Husebye
2017: Kjerstin Häggbom Dellert
2015: Barbro Osher
2014: Anders Wall
2013: Antonia Ax:son Johnson och Viveca Ax:son Johnson
2012: Carl Gustaf von Ehrenheim

(2023-11-04)