Historien om Sverige från istiden till renässansen

Här berättas första delen av Sveriges historia, från tiden då de första renjägarna kom hit söderifrån för 14 500 år sedan – fram till kampen om kronan, Stockholms blodbad och begravningen av Gustav Vasa i Uppsala domkyrka 1560.

Det är en berättelse om jägare och bönder. Om klimatkatastrofer och överlevnad. Om skräckinjagande vikingar, långväga resor och handel. Om blodiga riter, kristendomens utbredning och nya samhällsstrukturer. Om digerdöden som tog en tredjedel av befolkningen; den fjärrskådande heliga Birgitta – och drottning Margareta som tillsammans med Erik av Pommern lade grunden till Kalmarunionen.

Den andra delen utkommer i januari 2024. De två böckerna är en fördjupning av SVT:s serie Historien om Sverige och utlovas åskådliggöra ”hur oerhört spännande vårt förflutna är”.

Bo Eriksson är docent i historia och författare. Kristina Ekero Eriksson är arkeolog, författare och vetenskapsjournalist. Båda författarna medverkar i SVT:s serie Historien om Sverige.

Bo Eriksson & Kristina Ekero Eriksson:
Historien om Sverige. Del 1. Från istiden till renässansen
Bonnier Fakta/SVT
Utkom 2023