Prins Oscars vapen skapat

Prins Oscars vapen

Riksarkivets heraldiska enhet har gjort ritningen till prins Oscars vapen. Tronföljarparets andra barn, prins Oscar, har av kungen blivit förlänad titeln hertig av Skåne.

– Det är en stor heder att få rita prins Oscars vapen, säger Riksarkivets heraldiska konstnär Henrik Dahlström.

Henrik Klackenberg, som är statsheraldiker på Riksarkivet, förklarar att vapnets utformning följer en sekellång tradition för svenska prinsar. Vapensköldens komposition består av fyra fält och en hjärtsköld, som visar ätten Bernadottes vapen. Ett av de fyra fälten visar landskapets Skånes vapen, vilket visar att prins Oscar är hertig av Skåne. De övriga tre fälten med tre kronor och lejon är hämtade från Stora riksvapnet. Prinsen förlänades vid dopet i Slottskyrkan Serafimerorden, vars kedja och tecken omger vapenskölden.

Riksarkivet ansvarar för statens och myndigheternas heraldiska vapen och symboler. Ansvaret innebär att vapen och symboler utförs enligt gängse heraldiska normer och att lagen som styr vapnens användning följs. Riksarkivet verkar även för god kommunal heraldik genom att ge råd och skapa modellritningar för kommunvapen.

(2016-06-08)