Kulturarvsprojekt delar på 17 miljoner

Projektet Slöjdträdgård får bidrag för att odla slöjdmaterial. Foto: Rebecka Adelhult Feklistoff

Projektet Slöjdträdgård får bidrag för att odla slöjdmaterial. Foto: Rebecka Adelhult Feklistoff

Riksantikvarieämbetet har fördelat 17 miljoner kronor till 127 projekt som bidrar till att bevara kulturarvet och göra det mer tillgängligt. Kulturarvsprojekten drivs av ideella verksamheter över hela landet.

Syftet med bidraget är att öka delaktigheten i kulturarvsarbetet och allmänhetens tillgång till kulturarvet.

– De ideella krafterna som bevarar och synliggör kulturarvet är oerhört betydelsefulla. Tack vare arbetslivsmuseerna, hembygdsföreningarna och andra ideella verksamheter har vi en stor bredd av museer och kulturarv i landet. säger vikarierande riksantikvarie Susanne Thedéen.

Bland årets bidragsmottagare finns alltifrån projekt som ska väcka nytt liv i gamla hantverksmetoder till renovering av fartyg, tåg och till och med en hästspårvagn från 1870-talet.

– I år ser vi en ökning av ansökningar som handlar om samisk historia. Det känns roligt att stötta de här projekten, som bland annat ska uppmärksamma arkivmaterial och dokumentera samiskt hantverk. säger Tove Holm, handläggare för bidraget.

Här är några av projekten:

• Folkmusikens hus får 400 000 kronor för projektet ”Tidernas låt”.
• Museiföreningen Östra Sörmlands Järnväg får 300 000 kronor till projektet ”Ångloket KM Nelssons revision etapp 3”.
• Föreningsarkivet i Jämtlands län får 250 000 kronor för projektet ”Bokklubbar som broar; Historiska källor och litteratur ger samtal om historien i södra Sapmi”.
• Västerbottens läns hemslöjdsförening får 190 000 kronor för projektet ”Slöjdträdgården”.
• Faepmien Saemien Siebrie/Fatmomakke sameförening får 180 000 kronor för ”Arvet efter Elsa Laula”.
• Föreningen Tomelilla Byagård får 75 000 kronor för projektet ”Bevarandet och tillgänglighetsgörande av Byagårdens historiska have”.
• Norrtälje Naturcentrum får 72 000 kronor för projektet ”Renovering av äldre jordbruksmaskiner”.

Hela listan över beviljade projekt finns här.

(2024-05-31)

Se även 17 miljoner till ideella kulturarvsprojekt (2023-06-07)