Väldigt krigsbyte katalogiserat efter nästan 400 år

Närmare 3 000 verk från ett polskt jesuitbibliotek som kom till Uppsala universitet som ett krigsbyte på 1600-talet har nu katalogiserats. Arbetet har gjorts i nära samarbete med Polens nationalbibliotek, och bland verken finns några av Uppsala universitets största bokskatter.

Biblioteket i polska Braniewo (på tyska Braunsberg) var i början av 1600-talet ett av Europas största och bästa. Det drevs av ett jesuitkollegium med högklassig utbildning, skapat av den katolska kyrkan med särskilt uppdrag att missionera norrut. Men svenska trupper under Gustav II Adolf erövrade staden 1626, och biblioteket hamnade i Uppsala.

– Att ta jesuiternas bibliotek tjänade två syften för Gustav II Adolf. Jesuiterna hade som mål att återinföra katolicismen i Norden, och på det här sättet försvagade den svenske kungen dem. Dessutom innebar det ett rikt tillskott för Uppsala universitetsbibliotek, berättar överbibliotekarie Ulf Göranson.

Arbetet med att katalogisera Braniewobiblioteket inleddes för mer än femtio år sedan av den dåvarande professorn i slaviska språk vid Uppsala universitet, Jozef Trypuko. Efter hans bortgång 1983 övergick ansvaret småningom på det polska nationalbiblioteket i Warszawa. De senaste åren har katalogiseringen slutförts genom ett intensivt samarbete mellan de båda biblioteken, och vid årsskiftet gavs den färdiga katalogen ut i tre volymer. Ett urval av de mest intressanta böckerna visas dessutom som bäst i en temporär utställning.

– När krigsbyten diskuteras måste vi komma ihåg att det enligt folkrätten på 1600-talet var tillåtet för segraren att ta även kulturskatter. Det viktiga i dag är att de bevarats väl och att vi fredligt kan samverka om hur de bäst görs tillgängliga, säger Ulf Göranson.

För att fira denna bokhistoriska händelse arrangerar Uppsala universitetsbibliotek ett förmiddagsseminarium den 8 april. Bland föredragshållarna finns bland andra Polens biträdande nationalbibliotekarie Grazyna Spiechowicz Kristensen. Om krigsbyten – litterära och andra –  talar Ewa Teodorowicz-Hellman, professor i polska vid Stockholms universitet, samt förste bibliotekarie Lars Munkhammar vid Uppsala universitetsbibliotek.

(2008-04-06)