17 miljoner till ideella kulturarvsprojekt

Östra Södermanlands Järnväg ånglok KM Nelsson. Foto: Dag Bonnedal (CC BY)

Östra Södermanlands Järnväg får bidrag till  ångloket KM Nelsson. Foto: Dag Bonnedal (CC BY)

Riksantikvarieämbetet har fördelat 17 miljoner kronor i projektbidrag till ideella kulturarvsverksamheter för 2023. Drygt 100 organisationer i hela landet får bidrag.

Av de 272 ansökningar som kommit in under året har Riksantikvarieämbetet valt ut 103 projekt som ska göra kulturarvet mer tillgängligt för allmänheten. Mottagarna av bidraget är arbetslivsmuseer, hembygdsföreningar och andra ideella organisationer.

– Det här är ett bidrag som når ut brett och gör skillnad för kulturarvsarbetet. I årets bidragsfördelning finns alltifrån ångpannor till hantverk, säger riksantikvarien Joakim Malmström.

Sedan 2021 finns den nordiska klinkbåtstraditionen på Unescos lista över mänsklighetens immateriella kulturarv. Flera föreningar som jobbar med den här metoden får bidrag för att föra traditionen vidare.

– Det immateriella kulturarvet är speciellt på det sättet att det krävs utövare för att hålla kunskapen och traditionerna levande. Därför känns det extra roligt att stötta föreningar som för de här kunskaperna vidare, säger Tove Holm, handläggare på Riksantikvarieämbetet.

Föreningen Pärebåden Maria på Orust får bidrag för att bevara och samtidigt sprida kunskaper om hur man bygger och renoverar en klinkbåt. Borstahusens museiförening i Landskrona får bidrag för att föra hantverket, kunskapen och traditionen vidare runt de fiskebåtar – klinkbyggda snipor – som utgör grunden för att ett fiskeläge etablerades i Borstahusen. Föreningen Carlscrona Veteranbåtar får bidrag för att renovera kostern Troll. Det kommer i förlängningen att bidra till att öka kunskapen om klinkbåtstekniken.

Flera föreningar får bidrag för att tillgängliggöra sina textila samlingar och sprida kunskap om traditionella slöjd- och hantverksmetoder: Övre Hälsinglands hemslöjdsförening och Bollnäs-Voxnadalens hemslöjdsförening får bidrag för att digitalisera sina samlingar. Södermanlands hembygdsförbund får bidrag för att kartlägga och tillgängliggöra kunskap om de sörmländska bygdedräkternas utformning och historia. Älvsborgs läns Hemslöjdsförbund får bidrag för att utveckla och bevara en korgmakarteknik som endast har använts lokalt i Hedared. Svenska hemslöjdsföreningarnas riksförbund får bidrag för att dokumentera och förmedla kunskap om skogens material och den hårda slöjden.

Hela listan över beviljade projekt finns här.

(2023-06-07)

Se även Kulturmiljöorganisationer får dela på 4,75 miljoner (2022-03-26)