Kulturen, Musikmuseet eller Röhsska är årets museum

Kulturen i Lund, Musikmuseet i Stockholm och Röhsska museet i Göteborg är nominerade till priset Årets Museum 2004. Det är Svenska museiföreningen som delar ut priset och vinnaren presenteras den 23 mars i samband med Museiveckan på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.

Så här beskriver Museiföreningens tidning Svenska Museer de tre kandidaterna:

Kulturen i Lund rör sig obehindrat mellan folkbildning och nöje, historia och samtid, smalt och brett. I en verksamhet utan pekpinnar och som inte väjer för det obekväma, fördjupar museet kunskapen om människan och hennes identitet. Kulturen i Lund utmanar ständigt sina besökares rädslor, fördomar och invanda tankemönster.

Musikmuseet tar sina samlingar som utgångspunkt i angelägna och samhällsaktuella frågor, vilket har gett genklang i debatter och utställningar om alltifrån tinnitus till nationell identitet. I en lekfull och interaktiv ljudupplevelse har museet bjudit in och särskilt uppmärksammat en eftersatt besöksgrupp – de psykiskt funktionshindrade.

Röhsska museet har skapat ett dynamiskt och färgstarkt möte mellan samtid och historia, genom att låta tillfälliga utställningar samspela med samlingarna. Museet har tagit ett krafttag för att på ett pedagogiskt och lustfyllt sätt spegla konsthantverkets och designens betydelse för och relation till människan förr och nu.

Priset Årets Museum har delats ut av Svenska museiföreningen sedan 1994. Museerna som nomineras ska ha gjort något nytt och bra som kan inspirera andra. De nominerade museerna tas fram av en arbetsgrupp och vinnaren utses av Svenska museiföreningens styrelse. Första året priset delades ut var det Judiska Museet i Stockholm som vann, och förra året blev Moderna Museet årets museum.

(2004-03-09)