Svenska Akademien belönar Lena Rangström

Svenska Akademiens gustavianska stipendium för 2004 har tilldelats Lena Rangström, 1:e intendent vid Livrustkammaren i Stockholm. Stipendiet utdelas för betydelsefulla bidrag till utforskandet av den gustavianska tidens historia och är på 40 000 kronor.

Lena Rangström är verksam i Livrustkammaren sedan 1981. På 1980-talet dokumenterade hon ceremonier vid hovet idag som resulterade i ett antal olika dokumentationer, bl. a om prinsessan Madeleine dop, en representationsmiddag, medaljutdelning på Stockholms slott, riksdagssupé och införande av nya hovdräkten.

Lena Rangström har producerat en rad stora utställningar som fångat stora publikskaror, t.ex. Kungligt klädd 1987 vilken innehar Livrustkammarens besökarrekord. Förra året stod hon för den omtalade utställningen Modelejon och den nya basutställningen Fest och fritid vid hovet.

I dag är Lena Rangström en flitigt anlitad föreläsare både i Sverige och utomlands. Vid Livrustkammarens 375-årsjubileum förra året erhöll hon Rudolf Cederströms priset från Livrustkammarstiftelserna.

Svenska Akademiens gustavianska stipendium instiftades 1982. De senaste årens mottagare av stipendiet har varit Holger Frykenstedt 1999, Regina Beck-Friis 2000, Leif Landen 2001, Elisabeth Mansén 2002 och Mikael Alm 2003.

(2004-03-03)