Länsstyrelsen på Gotland försöker nu övertyga Riksantikvarieämbetet om vikten av att skydda och övervaka gamla fyndplatser. Lösningen kan vara elektronisk övervakning. [Östnytt]

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/gotland-overvakning-av-gamla-fyndplatser