Kulturhistoriska byggnader kan behöva extra skydd

Branden i Notre-Dame. Foto: Wandrille de Préville (Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0)

Branden i Notre-Dame. Foto: Wandrille de Préville (Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0)

Den stora branden i Notre-Dame i Paris startade i samband med den renovering som pågår i katedralen. Renoveringar innebär en förhöjd brandrisk. Om det börjar brinna i en kulturhistoriskt viktig byggnad är det viktigt att det finns tydliga prioriteringar för vilka föremål som ska räddas först. Det säger Erika Hedhammar, utredare på Riksantikvarieämbetet, som arbetar med svensk katastrofberedskap för kulturarv.

Läs artikeln på Kulturnytt i P1

(2019-04-18)