Eftersom värnplikten nu är avskaffad i fredstid vill Armémuseum samla in lumpenminnen och berättelser innan de glöms bort. Forskningsprojektet Lumpen – identitet och materiella minnen är Armémuseums största minnesinsamling någonsin.

Lumpenminnen

Museet vill också få ny kunskap om de uppskattningsvis 60 000 föremål med koppling till värnplikten som finns samlingarna. Projektet delfinansieras av Kulturrådet och Riksbankens jubileumsfond och samarbete sker med Flygvapenmuseum, Marinmuseum och Arbetets museum. En forskargrupp med historiker och etnologer från olika universitet och högskolor är knuten till projektet och bidrar med frågeställningar och analys av det insamlade materialet.

I lördags hölls en temadag för dem som ville berätta om ett foto, muckarsnöre, dagbok eller något annat från sin tid i lumpen. Då lanserade också den nya webbplatsen www.lumpenminnen.se där alla kan dela med sig av sina minnen i en specialutformad enkät.