Kulturhistoriskt filmarkiv på nätet

Nordiska museet presenterar ett urval av sina unika kulturhistoriska filmdokument på Internet. Filmerna, som restaurerats i samarbete med norska Nasjonalbiblioteket, är inspelade mellan 1927 och 1967 och visar allt ifrån värmländska folkdanser till hustimring.

Som enda museiinstitution fick Nordiska museet från 1920-talet fram till andra världskriget statliga bidrag för att genom egen produktion bygga upp ett kulturhistoriskt filmarkiv. Ambitionen var att genom den rörliga bilden dokumentera, redovisa och bedriva grundforskning, samtidigt som man var väl medveten om mediets stora potential som pedagogiskt redskap. Till exempel anordnades filmvisningar på Skansen under beredskapsåren för att stärka känslan för svensk tradition och hembygd.

Genom åren har museet producerat ett drygt hundratal filmer, där innehållet ofta är nära knutet till etnologins klassiska studieområden: folkliga sedvänjor, hantverk, klädedräkt, jakt och fångst med mera. Men även andra sociala grupper än allmogen uppmärksammas – till exempel kan man i en inspelning från 1939 se hur en middag i herrgårdsmiljö gick till på 1700-talet.

Ambitionen är att på längre sikt digitalisera hela filmarkivet, under tiden finns ett större antal titlar tillgängliga för lån på VHS genom museets arkiv.

(2009-03-31)