Kulturhusens dag öppnar rum för religion

Relikskrin har dammats av, Buddhastatyer putsats och orglar stämts. På söndag den 8 september är det dags för årets upplaga av Kulturhusens dag. Över hela landet öppnas portarna till mer än 600 kyrkor, missionshus, tempel och moskéer. Temat är ”Rum för religion” och Riksantikvarieämbetet är huvudarrangör.

Vid sidan av kyrkor, kapell och synagogor växer idag nya rum för religion fram. Tempel, moskéer och stupor är en del av ett levande kulturarv som ständigt förnyas. På Kulturhusens dag vill Riksantikvarieämbetet ge besökarna en möjlighet att se hur olika religiösa föreställningsvärldar och traditioner påverkar arkitektur och utsmyckningar.

– Sverige blir allt mer mångkulturellt och när olika uttryck för det heliga växer fram formas ett nytt kulturarv. Med årets tema hoppas vi att många passar på att bekanta sig med religiösa rum som kanske annars känns främmande eller slutna, säger riksantikvarie Erik Wegræus.

Inför årets tema har alla samfund och församlingar i Sverige bjudits in att delta med valfria arrangemang. Intresset har varit rekordstort. På drygt 600 platser ordnas visningar, föredrag, konserter, bussrundturer och mycket mer. Information om alla aktiviteter län för län finns på Riksantikvarieämbetets hemsida.

Riksantikvarieämbetet har arrangerat Kulturhusens dag i Sverige sedan 1988. Syftet är att väcka intresse och sprida kunskap om kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer som ibland är svåråtkomliga. Under en dag öppnas därför byggnader och miljöer upp med gratis besök och visningar för allmänheten. Idén kommer från Europarådet och Kulturhusens Dag arrangeras en söndag i september över hela Europa.

Inför årets arrangemang samarbetar Riksantikvarieämbetet med länsmuseer, stadsmuseer, kommuner och de olika samfundens församlingar. Årets Kulturhusens dag invigs officiellt i S:t Petri kyrka i Malmö av kommunalrådet Ilmar Repaalu och riksantikvarie Erik Wegræus.

(2002-09-06)