Officersmäss i Eksjö byggnadsminne

Regeringen har beslutat att förklara officersmässen Trianon med paviljonger vid Eksjö garnison som statligt byggnadsminne. Byggnadsminnesförklaringen innebär bl.a. att de aktuella byggnaderna inte får rivas eller flyttas, inte heller byggas om till sitt yttre eller på något annat sätt förändras.

Trianon uppfördes ursprungligen som stabsbyggnader på Kalmar regementes dåvarande mötesplats Mariannelund på 1790-talet. När mötesplatsen flyttades till Hultsfred vid sekelskiftet 1800 flyttades även dessa byggnader med och placerades i en triangel och fick därmed namnet Trianon. Byggnaderna flyttades ytterligare två gånger, när regementet flyttade till Eksjö samt 1995 då Trianon fick sin nuvarande plats.

Byggnaderna som utgör Trianon har på olika sätt följt Kalmar regemente och har därför ett stort traditionsvärde. Byggnaderna är mycket välbevarade. De är också goda exempel på officerspaviljongers arkitektur i empirestil och har därför ett stort arkitekturhistoriskt värde.

(2002-08-31)