Regionala museer får 8,5 miljoner kronor

Kulturrådet har beslutat att fördela 8,5 miljoner kronor i utvecklingsbidrag till landets regionala museer. Det är 35 utvecklingsprojekt som får bidrag och de spänner över nästan alla konstområden och sker ofta i samarbete mellan institutioner.

Sveriges länsmuseer får till exempel utvecklingsbidrag för att i samband med en TV-produktion om Sveriges historia spegla platser, händelser och berättelser från samma tid. Nordiska Akvarellmuseet på Tjörn skall utforska den samtida seriekonsten, Länsmuseet i Halmstad ska genomföra ett projekt om det oprovocerade gatuvåldet och Sörmlands museum och Kalmar läns museum ska tillsammans med bland annat Jamtli i Östersund stimulera äldre medborgares egna minnen med hjälp av kulturarvet.

En hel del projekt spänner också över flera konstområden, Västernorrlands museum driver till exempel projektet ”Mobil musikdialog” som involverar barn och unga i ett projekt om ljud, musik och konst och Jönköpings länsmuseum ska tillsammans med Smålands Musik och Teater arbeta för att inkludera invånarna i projektet ”100% Jönköping”.

Syftet med utvecklingsbidraget är att nå nya publikgrupper och granska museernas samlingar. I år har Kulturrådet prioriterat projekt som prövar nya former för samverkan, har en inriktning på internationell verksamhet och som ger konsten möjlighet att utvecklas och förnyas.

(2009-05-01)