För första gången har en avbildad person på en sten från vikingatiden i Skandinavien kunnat identifieras. På stenen vid Krageholms slott norr om Ystad finns en man med en märklig huvudbonad. Han håller ett kors i handen. Mannen har nu blivit identifierad som fursten Vladimir den store av Kiev, rapporterar den arkeologiska internettidningen InfoArtefact.

Mannen bakom upptäckten är Bert Åkesson, filosofie kandidat med arkeologi som huvudämne. Han har ett stort intresse för runor och har skrivet en uppsats om runornas betydelse för det vikingarna. På senare tid har han också publicerat en artikel om en brakteat med runor funnen i Uppåkra i Skåne.

– Bakgrunden är de idéer som presenterats kring djuren, krigarna, maskerna, skeppen och korsen som finns på runstenar. Alla runstenar med dessa bildelement är resta under en mycket kort period i slutet av 900-talet och början av 1000-talet. Det var när jag funderade på det faktum att flera av dessa stenar är resta inom en litet område i sydöstra Skåne som jag kom att tänka på bildstenen vid Krageholms slott som står bara några kilometer ifrån den plats där ett berömt run- och bildstensmonument stod och som beskrevs redan på 1600-talet. Varför skulle inte mannen med korset också kunna kopplas till något österut, säger Bert Åkesson.

Bildstenen vid Krageholms slott

Åkessons efterforskningar förde honom hela vägen till det område som hölls av Rus i nuvarande Ryssland och Ukraina.

– Plötslig föll alla bitar på plats, förklarar Bert Åkesson. Furst Vladimir I var en hedning som tog dopet 988 i utbyte mot ett giftermål med den bysantinska kejsaren Basileios II syster Anna. När jag sedan jämförde de få beskrivningar av Vladimir och den klädsel han förmodligen skulle ha burit, så var det som om jag såg mannen på bildstenen framför mig. Till och med ett underligt streck vid huvudet visar sig vara en hårlock som Vladimir med all säkerhet bar. En viking från Skåne bevittnade allt detta och reste en minnessten när han kom hem.

– Mannen på bildstenen är tusen år gammal. Han har varit tyst i hundratals år. Äntligen börjar han tala med oss. Det är fantastiskt, säger Bert Åkesson till InfoArtefact.