Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth har i möte med Riksantikvarieämbetet informerats om tillståndet för Sveriges samtliga världsarv. Det var med anledning av diskussionen kring förvaltningen av Visby ringmur som kulturministern tidigare i år kallade till ett möte med Riksantikvarieämbetet för att få en rapport om förvaltningen och tillståndet hos de 15 världsarven i Sverige.

– Jag har fått en bra redogörelse av våra världsarvs tillstånd och har informerats om de utmaningar och möjligheter som finns framöver för att vårda världsarven för kommande generationer, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

– Det är uppenbart att vi behöver mer kunskap om restaureringsmetoder och att den forskning och det arbete som bedrivs vid till exempel Göteborgs universitet och Hantverkslaboratoriet i Mariestad, samt Högskolan på Gotland är viktig att följa, fortsätter kulturministern.

Kulturministern välkomnade i juli initiativet "Rädda ringmuren" som drivs av bland annat Gotlands Museum, som förvaltar ringmuren på uppdrag av Riksantikvarieämbetet.

– När det gäller Visby ringmur har jag förvissats om att såväl förvaltningen som återställandet av de rasade partierna fortskrider och att Riksantikvarieämbetet tillsammans med de regionala och lokala aktörerna gör sitt yttersta för att vårda ringmuren på ett ansvarsfullt och långsiktigt sätt, säger Lena Adelsohn Liljeroth.