Olof Hermelin blir ny chef för Östergötlands museum. Det beslutade museistyrelsen i dag.

– Jag är övertygad om att Olof Hermelin kommer att axla rollen som museichef med stort engagemang och fortsätta leda Östergötlands museum in i spännande verksamheter som kommer alla till del, säger museistyrelsens ordförande Anders Senestad (M).

Olof Hermelin är sedan tio år anställd som biträdande regionmuseichef/landsantikvarie vid Regionmuseet Kristianstad och arbetar för närvarande som tillförordnad regionmuseichef. ”Han trivs med att arbeta med kreativa processer för utveckling och variation. I detta ingår att utmana både samtiden och framtiden. Han har även ett stort intresse i frågor som berör museernas aktiva del på det regionala planet”, skriver Östergötlands museum.

– Kulturarvet är en viktig resurs i den regionala utvecklingen. Det känns bra att tillsammans med personal och styrelse få fortsätta det intressanta utvecklingsarbete som påbörjats för att göra Östergötlands museum till ett regionalt museum i absolut toppklass, säger Olof Hermelin.

Olof Hermelin tillträder museichefstjänsten den 1 januari 2013. Fram till dess fortsätter Carin Ahlsén och Marie Ohlsén att dela på ansvaret som tillförordnad länsmuseichef.