Många föremål från Stockholms stadsmuseum riskerar att förskingras. Familjen Bonnier kan till exempel ha sålt egendom från museet. Nu slår förvaltningen larm, samtidigt som mycket hårdare regler införs för depositioner. [SvD]

https://www.svd.se/museiforemal-saldes-privat