Kung­li­ga bibli­o­te­ket i ord och bild

Bokomslaget

År 1568 kom den första förteckningen över böckerna i slottet Tre Kronor. Då fanns inte Kungliga biblioteket i dagens mening, men däremot ett kungligt bibliotek med Vasasönernas böcker på hyllorna. Sedan dess har mycket hänt.

Kungliga biblioteket i ord och bild gör fördjupande nedslag i bibliotekets 450-åriga historia. Vilken betydelse har censuren, och sedan den spirande tryckfriheten, för biblioteket? Var kommer alla gamla handskrifter från? Och hur gör KB för att bevara dem för så lång tid som möjligt?

Under 1900-talet utvecklas KB till en modern myndighet som binder ihop Bibliotekssverige genom den nationella katalogen Libris. Dessutom flödar film, musik och spel in till biblioteket – och KB är först i världen med att samla in internetsidor. Digitalisering blir en allt viktigare del av verksamheten.

I skuggan av ett uppmärksammat fall av bokstölder vid 2000-talets början aktualiseras även frågan om KB:s säkerhet. Hur ska samhällets gemensamma kulturarv skyddas mot angrepp?

Ingrid Svensson (redaktör):
Kungliga biblioteket i ord och bild
Kungliga biblioteket 
Utkom 2018