Soldaten och arméchefen som besegrade Napoleon

Då Karl Johan Bernadotte valdes till kronprins var det många officerare som hoppades på att han med hjälp av stöd från Napoleon skulle besegra Ryssland och återerövra Finland. Men med sina erfarenheter av krig i Europa insåg han att detta inte var Sveriges framtid. En säkrare framtid vore att erövra Norge från Danmark.

Ryssland blev Sveriges bundsförvant och tsar Alexander lovade att ställa upp med trupper. Tillsammans med Ryssland, Preussen och Österrike skapade han en allians mot Napoleon. Eftersom han varit marskalk i Napoleons armé kände Karl Johan till Napoleons svagheter. På ett alliansmöte i Trachenberg som han initierade presenterade han planer på hur Napoleon skulle besegras.

Då Johan Eriksson mönstrade som nr 81 Johan Kind vid Västgöta regemente var det soldattorpet som lockade. Men eftersom Sverige drog ut i krig blev han en av de svenska jägarsoldater som marscherade in i Leipzig och var med och besegrade Napoleons trupper.

I Nr 81 Johan Kind och kronprins Karl Johan får läsaren följa krigsskådespelet från perspektivet av den högste befälhavaren, Karl Johan Bernadotte, och från en av soldaterna på marken. Resultatet blir en helhetsbild av det andra Napoleonkriget.

Kjell Kind Aleklett är professor emeritus i globala energisystem vid Uppsala universitet. Johan Kind var hans farfars farfar.

Kjell Kind Aleklett:
Nr 81 Johan Kind och kronprins Karl Johan. Soldaten och arméchefen som besegrade Napoleon
Ekström & Garay
Utkom 2022