Samiska nybyggare i Jänsmässholmen

I slutet av 1800-talet bosatte sig ett många samer mer eller mindre permanent som nybyggare i närheten av fjällen i Jämtland . Bakgrunden var att de fått det allt svårare att försörja sig som renskötare och tvingats upphöra med renskötseln.

På 1920-talet tog länsstyrelsen initiativ till en försöksverksamhet i byn Jänsmässholmen i Offerdal. Icke renskötande samer fick möjlighet att arrendera jordbruksfastigheter av staten för att kunna ägna sig åt aktivt jordbruk.

På 1950-talet upphörde försöksverksamheten i Jänsmässholmen och sedan dess har mycket förändrats. Byn lever fortfarande kvar och i dag är de flesta invånarna åter renskötare.

Martha Jåma är född i byn och berättar livfullt om Jänsmässholmen och människorna i byn. Ewa Ljungdahl, antikvarie på länsstyrelsen redogör för försöksverksamheten, och hur den så småningom avvecklades.

Martha Jåma & Ewa Ljungdahl:
Samiska nybyggare i Jänsmässholmen
Jamtli förlag
64 sidor, inbunden, illustrerad.
Utkom 2002