Kungen krymper kungahuset

Kungafamiljen sommaren 2017. Foto: Jonas Ekströmer/Kungahuset.se

Kungafamiljen sommaren 2017. Foto: Jonas Ekströmer/Kungahuset.se

Kung Carl XVI Gustaf har i dag fattat beslut om vilka i kungafamiljen som ska tillhöra kungahuset. Beslutet innebär att prins Carl Philips barn och prinsessan Madeleines barn inte längre ingår i kungahuset.

Prins Alexander, prins Gabriel, prinsessan Leonore, prins Nicolas och prinsessan Adrienne kommer inte längre ha ställning som kungliga högheter, men de behåller sina titlar som prins/prinsessa respektive hertig/hertiginna. De fem barnbarnen till kungen förväntas inte ta sig an ”sådana officiella uppdrag som ankommer på statschefen eller på annat sätt knyter an till statschefsämbetet”, men kommer inte heller försörjas genom det kungliga apanaget.

– Det är en naturlig utveckling av en stor kungafamilj, att man tydliggör roller och uppdrag inom familjen, och på det sättet avgränsar kretsen av personer, säger riksmarskalk Fredrik Wersäll till Sveriges Radio Ekot.

Beslutet ska ha fattats efter en längre tids diskussioner inom kungafamiljen, enligt riksmarskalken:

– Inte minst kungen själv har funderat rätt länge på det här.

Syftet med kungens beslut sägs vara är att tydliggöra statschefens uppdrag som företrädare för Sverige och avgränsa den krets av medlemmar i den kungliga familjen som ska förväntas ha offentliga åtaganden på kungens uppdrag. Det är kungen, kronprinsessan som, tillsammans med drottningen och prins Daniel, som är Sveriges främsta representanter inom landet och gentemot andra stater. När prinsessan Estelle nått vuxen ålder väntas även hon företräda landet.

De fem kusinerna till prinsessan Estelle kommer fortsättningsvis mer att betraktas som privatpersoner. De kommer inte att ha de begränsningar vad avser att ta anställning eller bedriva näring som normalt är förknippat med kungliga personer som företräder Sverige. Det innebär alltså också att de inte kan förväntas få sina levnadsomkostnader i någon utsträckning täckta av riksdagens anslag till kungen.

Tronföljden följer av successionsordningen och påverkas inte av dagens beslut. Det innebär att prins Alexander, prins Gabriel, prinsessan Leonore, prins Nicolas och prinsessan Adrienne som ättlingar till Carl XVI Gustaf är arvsberättigade till tronen även om de inte längre tillhör kungahuset.

I ”Det Kungl. Huset” ingår kung Carl XVI Gustaf,  drottning Silvia, kronprinsessan Victoria, prins Daniel, prinsessan Estelle, prins Oscar, prins Carl Philip, prinsessan Sofia och prinsessan Madeleine. Av historiska skäl ingår även kungens syster, prinsessan Birgitta, i kungahuset.

I ”Den Kungl. Familjen” ingår, förutom kungahusets medlemmarna, även kungens övriga barnbarn: prins Alexander, prins Gabriel, prinsessan Leonore, prins Nicolas och prinsessan Adrienne. Dit räknas också kungens övriga systrar: prinsessan Margaretha, fru Ambler; prinsessan Désirée, friherrinna Silfverschiöld och prinsessan Christina, fru Magnuson. Grevinnan Marianne Bernadotte af Wisborg, hustru till kungens farbror Sigvard Bernadotte ingår också i kungafamiljen.

(2019-10-07)