Ny chef för Statens maritima museer

Regeringen har i dag utnämnt Robert Olsson till ny överintendent och chef för Statens maritima museer. Robert Olsson är för närvarande avdelningschef för kultur- och naturavdelningen vid Länsstyrelsen i Västernorrlands län.

Förutom sina tretton år vid Länsstyrelsen i Västernorrland har Robert Olsson även ett förflutet på Riksantikvarieämbetet där han efter avslutade universitetsstudier bland annat arbetade som antikvarie och platsledare vid fornminnesinventeringen. Han har även arbetat med kulturmiljöfrågor på Smålands museum.

Robert Olsson tillträder sin nya tjänst den 1 februari 2006. Statens maritima museer är en museimyndighet som verkar för bevarande och levandegörande av det maritima kulturarvet. Myndigheten består av Sjöhistoriska museet och Vasamuseet i Stockholm samt Marinmuseum i Karlskrona.

Robert Olsson efterträder Keith Wijkander som förra året hoppade av efter en strid med Marinmuseums dåvarande chef.

(2006-01-20)