Kungl. Patriotiska Sällskapets medaljer och hedersbelöningar

Bokomlaget

Över 100 000 svenskar har de senaste 250 åren fått en medalj eller annan hedersbelöning tilldelad av Kungl. Patriotiska Sällskapet. Syftet har varit att belöna en insats som varit av betydelse för landets utveckling. Näringsliv, biodling, trädgårdsodling, hantverk, sjöfart, betydande gärning och fostrargärning är några av de områden som Kungl. Patriotiska Sällskapet belönar med medalj. Arbetsgivare kan även ansöka om att dela ut medalj för uppskattade arbetsinsats.

Bengt Gustaf Jonshults bok Kungl. Patriotiska Sällskapets medaljer och hedersbelöningar är tänkt att fungera som ett numismatiskt referensverk för Sällskapets medaljer. Hela bokprocessen har tagit ungefär tre år.

Kungl. Patriotiska Sällskapets grundades 1766 som ett medborgarinitiativ och fick 1772 kunglig stadfästelse av Gustav III. Direkt från starten började Sällskapet att premiera goda allmännyttiga gärningar med olika belöningar. Det kunde vara skedar, bägare, hattkedjor och medaljer. År 1802 fick Sällskapet tillstånd av Kungl. Maj:t att dela ut medaljer avsedda att bäras. Under 1700-talet var det främst lantbrukets arbetare som premierades, i och med industrialiseringen tillkom industriarbetarna under 1800-talet och under 1900-talet tjänstemän och förtroendemän. I början av 1970-talet blev armband med miniatyrmedalj och klockor ett alternativ till medaljerna.

Boken återger medaljerna i skala 1:1. Förutom den numismatiska uppställningen ingår information om bärandeordning samt en översikt över gravörer/utförare.

Bengt Gustaf Jonshult är litteraturvetare, 1700-talskännare och har tidigare skrivit bland annat om Bellmansmedaljer, Mozart och Georg Brandes.

Bengt Gustaf Jonshult:
Kungl. Patriotiska Sällskapets medaljer och hedersbelöningar
Kungl. Patriotiska Sällskapet
Utkom 2019