Europa under åren 1600–1800 utgör en storslagen men motsägelsefull epok. Det här är handelns och sjöfartens tid och Europa blir knutpunkten i ett nätverk som omspänner hela jordklotet. Stormakter föds och dör: flottmakten Storbritannien besegrar enväldets Frankrike, tsarens Ryssland strider med stormakten Sverige om makten över Östersjön. Upplysningsfilosofernas idéer lägger grunden till revolutioner som sätter kontinenten i brand.

Dick Harrison och Marie-Louise Rodén ger fascinerande infallsvinklar till en omtumlande period i Europas historia. Den ofattbara rikedomen i makthavarnas och eliternas värld ställs i skarp kontrast mot alla de krig, missväxtår och epidemier som den vanliga människan tvingades kämpa emot.

Tusen år i Europa 1600–1800 är band tre i en serie om fyra som skildrar kontinentens historia under 1 000 år. Ur olika perspektiv beskriver volymerna en mängd händelseförlopp – hur de varierar, följer skilda spår och vilka konsekvenserna blir i olika regioner och länder.

Dick Harrison & Marie-Louise Rodén:
Tusen år i Europa. Band III. 1600-1800
Historiska Media
303 sidor, inbunden, illustrerad.
Utkom 2001