Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens donatorer

De areella näringarnas välgörare är berättelsen om 42 donatorer och deras donationer som gett Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien möjlighet att under snart två sekel bidra till utvecklingen av de areella näringarna.

Bokens inledande del beskriver akademiens verksamheter sedan begynnelsen 1813 och i den andra delen beskriver författaren Nils Edling akademiens donatorer, personer med vilja att ge bort sina pengar till ändamål som de brann för och trodde på.

Det är en månghövdad skara kända och okända, med de mest skiftande bakgrunder, som författaren skickligt och intresseväckande lyckats fånga. Inte minst utgör skildringen av deras syften med sina donationer och hur medlen har använts genom åren, ett viktigt bidrag till förståelsen för hur de under åren främjat vetenskap och utveckling av jord- och skogsbruk.

Nils Edling är docent och forskare vid Historiska institutionen vid Stockholms universitet. Han har tidigare skrivit boken För modernäringens modernisering. Två studier av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens tillkomst och tidiga historia.

Nils Edling:
De areella näringarnas välgörare. Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien och dess donatorer
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Utkom 2010