Kan vi idag ha något att lära av de klassiska, medeltida och tidigmoderna kulturerna? Många skulle svara ja på den frågan, men det finns också de som skulle beskriva det förmoderna som irrationellt, traditionsbundet, kollektivistiskt och framför allt otidsenligt.

I antologin Omodernt. Människor och tankar i förmodern tid medverkar elva framstående forskare som representerar en rad humanistiska discipliner. Deras texter berättar på mångfacetterade sätt om idéer och föreställningar, språk och texter från antiken till 1600-taler som är relevanta än idag. De argumenterar för vikten av kunskap om de perioder som ligger före vår moderna tid och ger konkreta exempel på forskning i den andan.

Det viktiga är att uppmuntra kommunikationen över seklen, viljan att vidga sina egna associationer kring mänskligt handlande, att fördjupa sina insikter om hur människor i historien försökt att hantera sin existentiella och samhälleliga situation. Genom sådana perspektivbyten kan vi i bästa fall få klargörande idéer även om vår egen tid.

Mohammad Fazlhashemi är professor i idéhistoria vid Umeå universitet och Eva Österberg är professor i historia vid Lunds universitet.

Mohammad Fazlhashemi & Eva Österberg (red):
Omodernt. Människor och tankar i förmodern tid
Nordic Academic Press
Utkom 2009