Kungliga biblioteket i Stockholm skall byggas om. Renoveringen, som är uppdelad i två delar, kommer att kosta 65 miljoner kronor. Biblioteket kommer inte att stänga eller flytta sin verksamhet under byggtiden. [TT Spektra]

https://www.svd.se/kungliga-biblioteket-renoveras