Adresskonsten blomstrade som bäst för hundra år sedan. En adress kan enkelt beskrivas som ett pampigt gratulationskort. Fortfarande tillverkas adresser, men i mindre omfattning. Ordensbrev, Nobeldiplom och mästarbrev är exempel på adresser som görs i dag.

Särskilt i kungliga sammanhang har det varit vanligt att en adress medföljt en gåva, ibland har adressen utgjort själva gåvan. Kungliga bemärkelsedagar, jubileer, på resor och vid kriser är tillfällen då det har överlämnats adresser till kungafamiljen. För att skapa en exklusiv adress krävs vanligen flera yrkesgrupper: en kalligraf, en konstnär och en bokbindare, men det finns också exempel på enkelt utförda, smakfulla adresser.

I Bernadottebiblioteket förvaras cirka tusen adresser, många av konstnärligt hög verkshöjd skapade av välkända konstnärer. Boken Kungliga hyllningsadresser innehåller essäer om 55 kungliga adresser.

Antoinette Ramsay Herthelius (red.):
Kungliga hyllningsadresser. En konstskatt i Bernadottebiblioteket
Votum & Gullers Förlag i samarbete med Kungl. Husgerådskammaren
Utkom 2015