Efter det svenska nederlaget vid Poltava lämnade Karl XII armén och tog med sig sitt följe in i Osmanska riket. I fem år stannade kungen där innan och under större delen av denna tid styrdes Sverige i praktiken från Kungshuset i Varnitsa.

Härifrån deltog Karl XII i politiska förhandlingar, styrde Stockholms och det nya kungliga slottets omvandling och initierade genomgripande och radikala ändringar i riksstyrelsen, statsförvaltningens och beskattningssystemets organisation och funktion.

Boken Karl XII och svenskarna i Osmanska riket innehåller artiklar av framstående svenska och utländska forskare. Utifrån arkivmaterial i Sverige och hittills helt okända dokument i Turkiet beskrivs hur mötet mellan svenskarna, den lokala befolkningen och myndigheterna gestaltade sig och hur det egentligen gick till när Sverige styrdes från Osmanska riket.

Karl XII och svenskarna i Osmanska riket är Armémuseums årsbok 2015.

Åsa Karlsson, Klas Kronberg & Per Sandin (red.):
Karl XII och svenskarna i Osmanska riket
Atlantis
Utkom 2015