I november öppnar Kvinnohistoriskt museum i kulturhuset Väven i Umeå. På en yta av 700 kvadratmeter finns möjlighet till programverksamhet samt flera ytor för utställningar.

Kvinnohistoriskt museum diskuterar föreställningar om kön och makt, identitet och historia. Museet vill ge nya perspektiv på det förflutna, belysa samtiden för att tillsammans med andra forma framtiden.

– Kvinnohistoriskt museum ska lyfta in kvinnor i historieskrivningen för att synliggöra strukturer och idéer om manligt och kvinnligt. Det finns stora viktiga frågor som utmanar samhällen världen över; ekonomi, klimat, migration och jämställdhet. Museet ger Umeå en väg in i jämställdhetsdebatten. Detta är en mycket viktig framtidsfråga, både lokalt, nationellt och globalt, säger museichefen Maria Perstedt.

Kvinnohistoriskt museum vill erbjuda ”spännande utställningar som känns, hörs och går rakt in i hjärtat”.

– Vad du än förväntar dig så ska du bli överraskad. Vi kommer jobba med tematiska utställningar, som tar avstamp i vår samtid, med rötter i vår historia. Berättelser kommer att skildras med hjälp av ljud, ljus, bild och film, häftiga scenografier och starka känslor, säger Maria Perstedt.

Kvinnohistoriskt museum har en yta på 700 kvadratmeter. Lokalerna ligger på plan fyra i kulturhuset Väven och delar våningsplan med stadsbibliotekets barn- och unga avdelning, två filmsalar och en multisal.