Skolelever i Sverige har undermåliga kunskaper i ämnet historia. När niondeklassare skrev det första nationella provet i historia fick 16 procent av eleverna underkänt. Det visar siffror från Skolverket. [SR Vetenskapsradion]

https://sverigesradio.se/artikel/5807673