Trolldom, mord och mirakel

De tio folkminnesstudierna i Trolldom, mord och mirakel ger inblickar i en magisk värld där allt kan hända. Här kan vi läsa om tjuvljuset som gör att sovande människor inte vaknar, om ormbunken som blommar på midsommarnatten och om den illasinnade månaden Mars, som gärna skulle vilja vara kallare.

Andra studier handlar om en trollformel från 1600-talets Blekinge, om lappmordet i Myckelgensjö i Ångermanland och om Vår Herres och Sankte Pers vandringar. Tillsammans bjuder de på både rysningar och fantasieggande kulturhistoria.

Bengt af Klintberg är vårt lands främste kännare av det gamla bondesamhällets sägentradition, som han har gjort tillgänglig för internationell forskning genom katalogen The Types of the Swedish Folk Legend. Han är författare till ett 20-tal böcker om svensk folklore, bland annat  Råttan i pizzan. Folksägner i vår tid, Påskharen. Folklore om årets dagar, månens fläckar och nedpålade döda och Vänster hand och motsols. Magiska riter från förr. År 2006 mottog han professors namn av regeringen.

Bengt af Klintberg:
Trolldom, mord och mirakel. Tio folkminnesstudier
Carlsson Bokförlag
Utkom 2021