Himmlers visioner för Sverige

Under Heinrich Himmlers ledning blev SS, nazisternas elitorganisation, en politisk maktfaktor. SS växte mellan 1933 och 1945 till en stat i staten genom vilken Himmler i praktiken kunde föra en egen utrikespolitik.

Himmler föreställde sig ett övernationellt, storgermanskt styre i Nord- och Västeuropa efter kriget. En radikal vision som också innefattade Sverige, ett land som Himmler ansåg utgjorde den germanska rasens främsta kärnland. För att kunna omsätta visionen i verklighet drev Himmler på en infiltration av olika delar i det svenska samhället. SS förgreningar och propaganda i Sverige nådde bland annat polisen, personer inom läkarkåren, frivilliga till Waffen-SS och jordbrukets intresseorganisationer.

I Lennart Westbergs nya bok Himmlers Sverige skildras denna verksamhet och Himmlers långsiktiga planer för Sverige, för första gången i sin helhet.

Lennart Westberg är militärhistorisk författare med fokus på Sverige under andra världskriget. Han har publicerat flera böcker – senast Waffen-SS. Hitlers politiska soldater – och ett stort antal artiklar i tidskriften Militär Historia.

Lennart Westberg:
Himmlers Sverige. Visioner och verklighet
Historiska Media
Utkom 2023

Nominerad som Årets bok om svensk historia 2023