Antologin Kyrka och tro på medeltidens Gotland innehåller femton bidrag som alla har det gemensamt att de behandlar olika aspekter av religionens roll under medeltiden på Gotland. Det var en tid då krig och missväxt lurade runt hörnet, medelåldern var låg och barnadödligheten skyhög. Då tillvaron tycktes osäker och skrämmande kunde religionen vara en tillflykt och bistå med förklaringar till allt det oförklarliga man såg runt omkring sig.

Religionen gav inte bara tröst och sammanhang, den var också en källa till glädje, fest och, inte minst, vila från vardagens slit. Om detta och mycket annat kan man läsa i bokens femton lika intressanta som välskrivna artiklar.

Boken är illustrerad med många nytagna fotografier, bland annat på Gotlands kyrkor med sina kalkmålningar och träbilder, på dopfuntar, rökelsekar, sanctusklockor och andra liturgiska medeltida föremål.

Kyrka och tro på medeltidens Gotland är den 85:e årgången av Gotlands fornvänners årsskrift Gotländskt Arkiv.

Kyrka och tro på medeltidens Gotland
Föreningen Gotlands Fornvänner
Utkom 2013