Arkitekten Lars Israel Wahlman (1870-1952) förverkligade i början av 1900-talet ett nytt villaideal, inspirationen kom både från England och den svenska allmogekulturen. Till Wahlmans mest kända och välbevarade verk hör Engelbrektskyrkan i Stockholm och Tjolöholms slott söder om Göteborg. Villorna Trotzgården i Hedemora, Wahlmans egen Villa Tallom norr om Stockholm och Norhaga utanför Falun hör till hans mindre kända men alltjämt välbevarade verk.

Boken Allkonstnär i "hemtrefnadens" tid tar upp olika perspektiv av Wahlmans möbel- och inredningsarkitektur, med fokus på arkitektens olika roller: ingenjör, konstnär och inte minst allkonstnär. I början av 1900-talet var det eftersträvansvärt att förena de olika konstarterna måleri, skulptur, arkitektur. Det var också en tid då hemtrevnaden stod i centrum och där vissa inslag var obligatoriska – som en ombonad sittvrå, en öppen spis, en välkomnande entré och ett tickande golvur. Wahlman arbetade efter båda dessa ledstjärnor.

Johan Knutsson är professor i möbelkultur vid Linköpings universitet (Carl Malmsten Furniture Studies) och Nordiska museet. Boken är illustrerad med nya fotografier tagna av museets fotograf Peter Segemark.

Johan Knutsson (text) & Peter Segemark (foto):
Allkonstnär i ”hemtrefnadens” tid. Lars Israel Wahlman som möbel- och inredningsarkitekt 1894-1917
Nordiska museets förlag
Utkom 2013