Kyrka på Ven blir museum

Statens fastighetsverk köper Allhelgonakyrkan på Ven och låter närliggande Tycho Brahe-museet flytta in. Det befintliga Tycho Brahe-museet byggdes 1931 av Kungliga Vitterhetsakademien och har i flera år begränsats av små lokaler. Det starkt ökade publikintresset för museet under senare år har gjort behovet av större lokaler akut.

Tycho Brahe-minnena drivs gemensamt av Statens fastighetsverk (SFV) och Landskrona kulturförvaltning. SFV sköter underhåll och förnyelse av fastigheterna och kulturförvaltningen har hand om innehållet och det publika arbetet. Parterna ska nu gemensamt skapa en utställning i en för Sverige så ovanlig lokal som ett kyrkorum. Planen är att det nya museet ska öppnas i juli år 2004. Samtliga kyrkliga inventarier ska flyttas ur kyrkan och byggnaden ska få ett nytt värme- och elsystem. Golv och anslutningar till byggnaden ska göras i ett plan för att utställningen också ska bli tillgänglig för rörelsehindrade.

Allhelgonakyrkan på Ven

Allhelgonakyrkan på Ven.
Foto: Janne Jönsson, Landskrona kulturförvaltning

Omvandlingen av Allhelgonakyrkan från gudstjänstlokal till museum följs med stort intresse av kultursverige. Många sockenkyrkor saknar idag användning och Svenska kyrkan anser sig inte i längden kunna underhålla dessa byggnader. Att finna ny användning för dessa byggnader och samtidigt kunna bibehålla deras kultur- och skönhetsvärde är en viktig uppgift för framtiden.

Idag använder Venborna uteslutande sin medeltida kyrka istället för Allhelgonakyrkan. Församlingsborna ser därför lösningen med ett Tycho Brahe-museum som ett utmärkt sätt att trygga byggnadens skötsel samtidigt som dess offentliga karaktär bibehålls. Förslaget om att sälja kyrkan till SFV röstades också igenom med stor majoritet på Ven.

– Vi på SFV tycker att det är ett mycket bra sätt att tillvarata kyrkobyggnaden och göra den till ett levande objekt, säger Bo Jonsson, generaldirektör på SFV. Därför är det också glädjande att venborna är så positiva till att SFV övertar byggnaden och garanterar dess fortlevnad.

Själva utställningen ska spegla Tycho Brahes liv och betydelse för vetenskapshistorien. Innehållet projekteras nu av Landskrona kulturförvaltning i samverkan med företrädare för Lunds universitet. Utställningsarkitekt är Björn Ed från Drottningholm, som bland annat har ansvarat för Nobelmuseets utformning.

I utställningen kommer det att finnas repliker av Tychos instrument, föremål funna vid de arkeologiska utgrävningarna av området men också multimedia och filmer. En av filmerna blir ett virtuellt 3D-animerat besök på Uraniborgs slott.

(2003-12-16)