En jakt på värdepapper – och samtidigt en påminnelse om svunna tider. Ålderstigna obligationer från 1800-talet efterlyses av Bohusbanken. De är värda runt 60 000 kronor styck. [TT]

https://www.dn.se/nyheter/sverige/vardepapper-for-100-miljoner-pa-drift/