Landets nästa största myntsamling skall visas

Historiska museet i Lund får en donation på 4,9 miljoner kronor till ett myntkabinett av Sparbanken Finn Framtidsstiftelse. Donationen innebär att allmänheten för första gången får tillgång till landets näst största myntsamling.

Myntsamlingen i Lund, som omfattar cirka 40 000 objekt, är Sveriges reservsamling och kompletterar Kungliga Myntkabinettet i Stockholm. Fram till nu har mynten endast varit tillgängliga för forskare och enskilda privata grupper, men donationen möjliggör att samlingen kan visas för allmänheten. När myntkabinettet i Lund blir offentligt innebär det att den skånska, svenska och danska mynthistorien till stora delar skrivs om.

– Det har till dags dato funnits en skevhet i det svenska myntets historieskrivning som nu kommer att rättas till. En stor del av södra Sveriges historia är ju faktiskt Danmarks historia, säger Ulla von Wowern, antikvarie vid Historiska museet i Lund som har den enda numismatikertjänsten utanför Mälardalsområdet.

Ulla von Wowern, 1:a antikvarie vid Historiska museet i Lund

Ulla von Wowern, 1:a antikvarie vid Historiska museet i Lund.

Donationen görs genom Sparbanken Finn Framtidsstiftelse som varje år avsätter en del av bankens överskott till regionala, framtidsinriktade projekt.

– Vi är mycket glada över Framtidsstiftelsens donation eftersom den möjliggör att vår fantastiska myntsamling blir tillgänglig för allmänheten. Detta är något vi har strävat efter i 25 år, säger Per Karsten, museichef vid Historiska museet i Lund.

Sparbanken Finn Framtidsstiftelse har under en längre tid letat efter ett eller flera passande större projekt att stödja och fann det bokstavligen runt hörnet.

– Som bank är mynt självfallet också en del av vår historia. Därför är det roligt att kunna bidra till att fler människor får möjlighet att ta del av den svenska mynthistorien på plats här i Lund, säger Lars-Erik Skjutare, VD för Sparbanken Finn.

Norges första mynt präglades av Olav Tryggvason (995-1000)

Fynd från Igelösaskatten

Norges första mynt präglades av Olav Tryggvason (995-1000).

Fynd från Igelösaskatten

Historiska museet i Lunds myntsamling består av cirka 40 000 mynt från världens alla hörn. I den ingår bland annat Norges äldsta mynt, Sveriges första guldmynt och ett av världens första mynt från 650 före Kristus. I utställningen planerar man även att visa mynt från pågående utgrävningar i regionen.

Invigningen av myntkabinettet vid Historiska museet i Lund planeras till slutet av 2008.

(2006-08-27)